TX EduXpert - шаблон joomla Новости

Skoollied

Ons sing hier van jou deugde in ons skone moedertaal,

ons arbei hier met vreugde aan ons toekoms ideaal, ons gaan vol moed die toekoms in,

volg ons leuse steeds getrou,

want arbeid lei ons tot sukses; fondament waarop ons bou.

Kom, monster al jul kragte, o jeug van Alberton,

van ons wieg af tot ons wasdom word veel van ons verwag. In ons spel en sport en arbeid gaan

ons steeds blymoedig voort,

ons juigkreet galm soos altyd — die wye vlaktes oor.